TYPY TEPELNÝCH ČERPADIEL

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré dokáže odoberať energiu z vonkajšieho prostredia a odovzdávať ju ako použiteľné teplo pre vykurovanie a ohrev teplej vody. 

V zemi, vo vode a vo vzduchu je obsiahnuté nesmierne množstvo tepla, avšak jeho nízka teplotná hladina (-15°C až +40°C) neumožňuje jeho priame využívanie za účelom vykurovania. Preto sa musí táto energia previesť na vyššiu teplotu (+25°C až +65°C).


Tepelné čerpadlo vzduch-voda

 • Tepelné čerpadlo vzduch/voda odoberá energiu priamo z vonkajšieho vzduchu a získané teplo využíva pre ohrev vody vo vykurovacom systéme alebo zásobníku teplej vody. 

Výhody

 • Jednoduchá a rýchla inštalácia, bez nárokov na veľkosť pozemku
 • Nižšie investičné náklady v porovnaní s tepelnými čerpadlami zem/voda
 • Jednoduché využitie pre chladenie v letnom období  
 • Nízke prevádzkové náklady v porovnaní s elektrickým alebo plynovým vykurovaním 
 • Bezúdržbové a bezpracné vykurovanie v porovnaní s kotlami na drevo alebo uhlie 

Nevýhody

 • Približne o 30 % vyššia spotreba elektriny ako u tepelných čerpadiel zem/voda s plošným kolektorom alebo vrtom
 • Možné problémy s hlučnosťou vonkajšej jednotky
 • Znížený výkon a výstupná teplota vykurovacej vody pri nízkych vonkajších teplotách
 • Kratšia životnosť kompresoru ako u tepelných čerpadiel zem/voda  
 • U niektorých SPLIT systémov môžu byť povinné ročné revízie chladiaceho okruhu

Tepelné čerpadlo zem-voda (plocha)

 • Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo z plochy záhrady. Pod povrchom záhrady sú uložené plastové hadice naplnené nemrznúcou zmesou, ktorá prenáša teplo medzi zemou a tepelným čerpadlom.
 • Tepelné čerpadlá so zemnými kolektormi sú najlepšou voľbou pre rodinné domy, ktoré majú k dispozícii vhodný pozemok.

Výhody

 • O 30 % nižšia spotreba elektriny ako u tepelných čerpadiel odoberajúcich teplo zo vzduchu.
 • Nízke investičné náklady porovnateľné so vzduchovými tepelnými čerpadlami.
 • Dlhá životnosť tepelného čerpadla a plošného kolektora.
 • Bezhlučné a bezúdržbové riešenie.

Nevýhody

 • Systém zem/voda s plošným kolektorom vyžaduje dostatočne veľký pozemok, obvykle 200 až 400 m².
 • Zemina musí umožňovať výkopy do potrebnej hĺbky.
 • Rozmiestenie prípadných ďalších stavieb (bazén, garáž), je potreba vedieť vopred, aby sa im plošný kolektor mohol vyhnúť.

Tepelné čerpadlo zem- voda (vrt)

 • Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo z hĺbky pod povrchom zeme. Vo vrte je zapustená plastová sonda naplnená nemrznúcou zmesou, ktorá prenáša teplo medzi zemou a tepelným čerpadlom. 
 • Podľa veľkosti vykurovaného domu a miestnych geologických podmienok sa vykonáva jeden alebo viac vrtov v hĺbke 80 až 250 m.
 • Vrty sa umiestňujú v okolí vykurovanej budovy. U novostavieb, ktoré majú len veľmi malý pozemok, môžete vrty umiestniť aj pod základovú dosku. Vrtné práce potom prebiehajú pred výstavbou budovy. 
 • Vŕtať môžete bez problémov v oblastiach s tvrdým podložím, naopak v oblastiach s mäkkým podložím (štrk, piesky) je vŕtanie zložitejšie.

Výhody

 • Stabilný výkon a vysoký vykurovací faktor aj pri extrémne nízkych vonkajších teplotách. 
 • Výrazne nižšia spotreba elektriny ako u vzduchových tepelných čerpadiel.
 • Využitie vrtu pre chladenie domu (pasívne alebo aktívne).
 • Dlhá životnosť tepelného čerpadla aj vrtu. 
 • Bezhlučné a bezúdržbové riešenie.

Nevýhody

 • Vyššie investičné náklady na realizáciu vrtov. 
 • Nutnosť obstarania stavebného povolenia pre vrty.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *